NL |FR |ENAfdrukken

BVBVK Energietoeslag November 2022

Hieronder vindt u de energietoeslag die vanaf heden in werking is getreden, nl. de maandelijkse toeslag.

Portable Document Format (PDF) BVBVK energieprijstoeslag november 2022.pdf (pdf, 177 KB)

NEKOVRI publiceert verklaring over de prijsindexering 2022 en een raming voor 2023

Gisteren publiceerde NEKOVRI een nieuwe mededeling i.v.m. de kostprijsevolutie in de Nederlandse koel- en vriesindustrie voor het jaar 2022, alsmede de vooruitzichten voor 2023.

Daarin wordt een prijsindexering aangekondigd van 26,15% voor 2022 en 17,09% voor 2023.

Portable Document Format (PDF) Nekovri - Verklaring Prijsindexering 2022-2023 incl. energie.pdf (pdf, 222 KB)

Nederlandse koel & Vrieshuizen voorzien prijsindexering van 12,6% voor 2022 en 10,10% voor 2023

 Lees de nieuwsflits van NEKOVRI : De "Prijsindex berekening 2022-2023" is bekend. De daadwerkelijk kostenmutatie 2022 ten opzichte van 2021 is uitgekomen op 12,6%. De geraamde index voor 2023 geeft een stijging aan van 10,10%.

Persbericht ivm kostenstijging 2022

Het is algemeen bekend dat kosten voor Belgische koel- en vriesbedrijven, voor het behandelen, opslaan en invriezen van goederen in 2022 enorm zijn gestegen. Deze stijging is het gevolg van de enorme stijging van de elektriciteitstarieven en de grondstoffen die gebruikt worden in de logistiek, zoals bv. karton, plastieken verpakkingsmaterialen en paletten.

Sinds de energieprijzen vorig jaar door het dak schoten anticipeerde de BVBVK onmiddellijk op deze situatie door vanaf de maand februari een “energieprijstoeslag” te introduceren. Deze toeslag had de bedoeling om op een objectieve en transparante wijze de stijging van de kostprijs ingevolge de spectaculaire stijging van de elektriciteitsprijzen te verantwoorden.

Binnen anderhalve maand is 2022 voorbij en daarom vindt de raad van bestuur van de BVBVK het opportuun rapport uit te brengen over de kostenstijgingen waarmee de bedrijven uit de koel- en vriessector de afgelopen 10 maanden mee te maken hadden.

In bijlage bij dit bericht vinden jullie twee persberichten betreffende deze kostenstijgingen, nl.:

  1. Een bericht i.v.m. de kostenstijging voor de bedrijven die in de voorbije periode de energietoeslag hebben toegepast.
  2. Een bericht i.v.m. de kostenstijging voor de bedrijven die in de voorbije periode geen energietoeslag hebben toegepast.

Het BVBVK Bestuur

--------

Portable Document Format (PDF) PERSBERICHT (incl energie).pdf (pdf, 204 KB)

Portable Document Format (PDF) PERSBERICHT (excl energie).pdf (pdf, 229 KB)

 

BVBVK - Een blik achter de schermen

BEROEPSVERENIGING DER BELGISCHE VRIES- EN KOELNIJVERHEIDEen beroepsfederatie is voor de koel-en vriesnijverheid (koelhuizen) van primordiaal belang: als informatieverstrekkend orgaan, als aanspreekpunt, als collectieve woordvoerder in cruciale dossiers waarin beslist wordt over de toekomst van uw sector en uw bedrijf. 

Met BVBVK heeft u niet alleen een centraal aanspreekpunt; alle nuttige informatie komt voortaan vanzelf naar u toe. In discussies met beleidsverantwoordelijken over milieukosten en voedingsbeleid, vindt u in De Belgische Beroepsvereniging voor de koel-en vriesnijverheid (BVBVK) een advocaat die zijn sector met vuur verdedigt. Heeft u vragen, dan stelt BVBVK alles in het werk om u rechtstreeks of via haar uitgebreide netwerk van een antwoord te voorzien.

Energiecrisis is een orkaan voor koel - vriessector

De koel- en vrieshuizensector valt van de ene crisis in de andere. Twee jaar geleden zorgde de coronapandemie voor grote uitdagingen toen logistieke ketens verstoord raakte, maar dat was nog peanuts vergeleken met de torenhoge energietarieven waar de sector nu mee moet dealen. "Vergeleken met eerdere stormen is deze crisis een orkaan, of misschien nog wel erger", aldus Davey Gerlings, CEO van brancheorganisatie Nekrovi.

Lees meer : https://www.foodbusiness.nl/bedrijven/artikel/10900609/energiecrisis-is-een-orkaan-voor-voedselketens